MÜNCHEN - In de strijd tegen de internationale drugshandelheeft Nederland 'al lang gecapituleerd voor de toestroom vandrugskoeriers via de luchthaven van Amsterdam'. Dit heeft deminister van Binnenlandse Zaken van de Duitse deelstaat Beieren,Günther Beckstein, zondag gezegd.

Beckstein zegt dat het steeds moeilijker wordt de internationaledrugskartels aan te pakken omdat Nederland koeriers vaak niet eensmeer opsluit. Beieren is daarvan volgens de minister hetslachtoffer omdat veel koeriers op weg uit Nederland naar Zuid- enZuidoost-Europa door de deelstaat komen.

'Een aanzienlijk deel' van de uit het Caribisch gebied inAmsterdam arriverende vluchten is volgens de Beierse minister bezetdoor drugskoeriers. "Weliswaar zijn het afgelopen jaar rond de drugskoeriers opgepakt, maar dat is wellicht maar een fractievan het aantal werkelijk binnenkomende koeriers", zei hij.

Afschrikwekkende toestanden

Voor de toekomst voorziet Beckstein alleen maar verergering vande situatie. Hij vreest afschrikwekkende toestanden als Nederlandhelemaal geen koeriers meer opsluit, zoals het volgens hem van planis. Dan wordt de aantrekkelijkheid van Nederland voor drugskoeriersalleen maar groter, zei hij.

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie in Den Haagbestrijdt de uitspraken van de minister. Nederland doet volgens hemjuist "forse inspanningen" om de drugssmokkel via Schiphol de kopin te drukken.

Cellencomplex

Hij wijst op het justitiële complex op de luchthaven dat vorigemaand officieel openging maar dat sinds begin dit jaar al wordtgebruikt. Dit complex bevat onder andere een rechtbank en eencellencomplex.

Uit de eerste resultaten blijkt dat de tijd tussen aanhouding enberechting is teruggebracht van honderd naar dertig dagen. Verwachtwordt dat de helft van de zaken dit jaar binnen twee weken wordtafgehandeld. De rechtbank met vijftien rechters kan per jaar 2800zaken aan.