AMSTERDAM - De Nederlandse politiek en de AIVD meet met twee maten als het aankomt op hetbestrijden van terrorisme. Dit stelt ex-imam Abdullah Haselhoef in een betoognaar aanleiding van het proces dat maandag in Rotterdam begint tegen 12vermeende aanhangers van Al-Qa'ida.

Volgens Haselhoef zou het in het belang zijn van de AIVD en Justitie dat zijhun onpartijdigheid zouden benadrukken door zowel ronselaars voor de jihad ookronselaars voor het Israëlische leger zou aanpakken.

"Terwijl de AIVD actief ageert tegen het ronselen van Moslims voor gewapendestrijd in Kasjmir of naar Tsjetsjenië, blijft hij echter opvallend stil natv-documentaires van Zembla en 2Vandaag waarin te zien was hoefundamentalistische Christelijke en Joodse jongeren vrijwillig dienst nemen inhet Israëlische leger. Deze jongeren werden geronseld door bureaus die in dehele wereld actief zijn en in dienst staan van de Israëlische staat", aldusHaselhoef.

Haselhoef geeft toe dat deze vergelijking niet onomstreden is. "Omdat beidegroepen vrede in de wereld tegenwerken is deze vergelijking in mijn ogen welgerechtvaardigd", zo stelt Haselhoef. Hij laat weten het wel eens te zijn metharde aanpak van moslims die een 'haatdragende en gewelddadige interpretatievan de Islam verspreiden'. "Het zijn deze elementen die de Islam een slechtereputatie bezorgen. Zij leveren koren op de molen van de morele paniek die dehetze tegen de Islam voedt", aldus Haselhoef.