DEN HAAG - De VVD sluit niet uit dat de partij ooit zal stemmen voor een onderzoek naar de manier waarop Nederland in 2003 besloot politieke steun te geven aan de inval in Irak.

Hans van Baalen (VVD) flirtte woensdag in de Tweede Kamer met oppositiepartijen SP, GroenLinks en D66, die zich onvermoeibaar blijven inspannen voor zo'n onderzoek.

Maar het bleef alleen bij een flirt. De VVD is nog steeds tegen.

Debat

Overigens bleek tijdens het debat nogmaals dat er geen Kamermeerderheid is voor een parlementaire enquête of een onderzoek.

De Kamer, minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) en premier Jan Peter Balkenende zijn zelf de tel kwijt over het aantal keren dat de kwestie aan de orde is gekomen: elf, dertien of veertien keer.

Geen onderzoek

Eén ding was wel duidelijk: coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie bleven zich ook woensdag weer houden aan de afspraak die tijdens de kabinetsformatie is gemaakt.

Die afspraak was: er komt geen onderzoek, zei premier Balkenende.

SP

De SP vroeg het debat deze keer aan omdat er "nieuwe feiten" zouden zijn. Het onderzoek van het Amerikaanse Institute for Public Integrity waaruit blijkt dat de Amerikaanse hoofdrolspelers 935 maal onjuistheden hebben verkondigd over de massavernietigingswapens van Irak en de contacten van Irak met Al-Qaeda.

Verkeerde informatie

Volgens de SP betekent dit dat het besluit van het kabinet en de Kamer indertijd op verkeerde informatie was gebaseerd. Maar volgens Balkenende en Verhagen is daar geen sprake van.

Nederland heeft zijn besluit niet gebaseerd op die onjuistheden, maar op de weigering van Iraks Saddam Hussein om mee te werken aan de uitvoering van VN-resoluties, herhaalden zij weer. Dat was een eigen, Nederlandse afweging.

Anonieme uitlatingen

De ministers weigerden in te gaan op anonieme uitlatingen van oud-bewindslieden die in televisieprogramma NOVA kritiek leverden op het besluit waarbij zij betrokken waren in 2003.

Balkenende was het met GroenLinks eens dat een bewindspersoon moet staan voor zijn zaak. Maar hij riep de bewindspersonen niet op om de kritiek in het openbaar met naam en toenaam te herhalen, zoals zowel de VVD als de linkse partijen deden.