AMSTERDAM - Dit jaar zullen meer dan 100.000 Nederlanders hun land voorgoed verlaten, een recordaantal, zo heeft het Nederlands Dagblad onder aanhaling van deskundigen en officiële statistieken gemeld. In 2001 vertrokken ruim 77.000 Nederlanders definitief naar het buitenland, in 2002 waren dat er al 96.000. Dat schrijft het Gazet van Antwerpen.

De groei van het aantal emigranten nam in het eerste kwartaal zodanig toe dat dit jaar de kaap van de 100.000 wordt overschreden. Tegelijk daalt het immigranten in Nederland van 133.000 in 2001 naar vermoedelijk onder de 120.000 dit jaar. De natuurlijke aanwas bedraagt 83.000 zielen, een cijfer dat in tientallen jaren niet meer zo laag is geweest.

Hoofdoorzaak voor de explosieve groei van de emigratie in Nederland is volgens de krant de zwakke economie en het strenge vreemdelingenbeleid. Fiscale redenen en lagere huurprijzen anderzijds doen Nederlanders naar België en Duitsland uitwijken. Dit zijn veruit de grootste "emigratielanden". Ook zijn er gepensioneerden die in Frankrijk of Spanje gaan wonen, en Nederlanders met een buitenlandse partner die in het land van herkomst van die partner gaan wonen.

De gedachte "Nederland is vol" zou minder spelen. Toch lokken landen met meer veiligheid en minder criminaliteit, landen met minder regels en met meer tolerantie Nederlanders aan, aldus de krant. De emigrerende Nederlanders zijn dan ook een amalgaam van alle lagen van de bevolking.