BAGDAD - Plunderaars hebben begin april zeven nucleaireinstallaties in Irak beschadigd of verwoest. Dat heeft deAmerikaanse krant The Washington Post zaterdag gemeld op gezag van Amerikaanse deskundigen op het gebied vankernenergie.

Volgens de krant vreest de regering-Bush dat door deplunderingen onder meer radioactief materiaal en documenten overhet Iraakse nucleaire programma zijn zoekgeraakt.

De Amerikaanse wetenschappers concluderen op basis vandocumentatie die ze hebben ingezien, dat onbekenden toegang haddentot chemische stoffen en radioactief materiaal. Verscheidenecontainers met radioactief materiaal zijn zoek, aldus TheWashington Post.

Het merendeel van de geplunderde nucleaire fabrieken bevindtzich in Bagdad of directe omgeving. Het gaat om nucleaireinstallaties, waarvan Amerikaanse waarnemers vermoedden dat ze doorhet regime van Saddam Hussein werden gebruikt ommassavernietigingswapens te maken.