De Amerikaanse president George Bush heeft vrijdag een plan voorgesteld om een vrijhandelszone in het Midden-Oosten te vormen. Het Witte Huis kondigdeintussen aan dat Bush en Sharon elkaar op 20 mei ontmoeten in Washington.

Binnen tien jaar moeten invoerrechten en andere handelsbarrières in hetMidden-Oosten verleden tijd zijn. Bush wil beginnen met vrijhandelsakkoordentussen de Verenigde Staten en individuele lidstaten in het Midden-Oosten. De VShebben al dergelijke verdragen met Israël en Jordanië.

Constructieve opstelling

Welke landen het eerste aan de beurt zijn zei Bush niet. Wel noemde hij enkelevoorwaarden waaraan zij moeten voldoen: een vrijemarkteconomie is vereist,evenals een constructieve opstelling in de Amerikaanse strijd tegen hetterrorisme. De VS hopen dat Irak en het toekomstige Palestina daaraan zullenvoldoen.

Bush wenste minister van buitenlandse zaken Colin Powell succes bij diensbezoek aan het Midden-Oosten om Israël en de Palestijnen ertoe te bewegenonvoorwaardelijk in te stemmen met de 'routekaart naar vrede'.

Hoop

Bush is optimistisch over het Midden-Oosten. Nu de Palestijnen een premierhebben is er weer hoop voor het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen ende val van Saddam Hussein kan gunstige gevolgen hebben voor de rest van deregio, denkt Bush.