NEDERWEERT - Het verzet tegen het ruimen van hobbydierenneemt toe. Dat bleek vrijdag onder meer uit het geringe animo vaninwoners van de Limburgse plaatsjes Nederweert en Neerkant omkratten op te halen waarin ze hun dieren moeten stoppen.

Ongeveer honderd hobbydierenhouders in Nederweert demonstreerdenvrijdag tegen de ruimingen en het beleid van minister Veerman vanLandbouw. Bij die demonstratie waren ook hobbyboeren uit deGelderse Vallei aanwezig. De demonstranten boden burgemeester C.Suttorp van Nederweert een petitie aan waarin ze de ruimingen vande hand wezen.

Tekst en uitleg

Veel mensen gaven vrijdag niet thuis toen de ruimploegenaanbelden om de dieren op te halen. Anderen hebben hun dierenelders laten 'onderduiken'. En waar mensen wel hun in krattengepropte dieren afgaven, wilden ze vaak tekst en uitleg, waardoorhet ophalen van de kratten langzamer gaat dan gepland.

Volgens een voorzichtige schatting van de gemeente Nederweertzouden er in die gemeente ongeveer 2000 mensen zijn methobbydieren. Circa vierhonderd mensen hadden vrijdagmiddag rond.00 uur kratten afgehaald, 20 procent dus. In Neerkant was hetenthousiasme om kratten af te halen ook niet bijster groot.

Medewerkers van het ministerie van Landbouw begonnen vrijdag methet afhalen van de kratten vol dieren in Nederweert en Neerkant.Vervolgens zijn de dieren in een vleesslachterij in Hunsel gedood.

Verontwaardiging

De verontwaardiging over de ruimingen nam vrijdagavond toe nadatde Limburgse regionale omroep L1 beelden had uitgezonden van hetafschieten van zes pauwen uit bomen in een tuin in Thorn. Eenhobbyboer werd daartoe verplicht door de Algemene Inspectiedienst(AID). Loco-burgemeester Corbey klaarde de klus. Van de dieren diena het afschieten nog leefden, sneed de man met een mes de strotdoor.

Het Centraal Planbureau (CPB) berekende vrijdag dat de vogelpestNederland ruwweg 0,05 procent economische groei op jaarbasis kost.Dat betekent een schade van ongeveer 200 miljoen euro.De pluimveesector begint dan ook al klappen te krijgen. DeStorteboom Groep, met een marktaandeel van 20 procent het grootstepluimveeverwerkingsbedrijf in Nederland, verkeert inmiddels insurseance als gevolg van de vogelpest. De 750 vaste werknemers vande acht vestigingen van het bedrijf zitten thuis. Vorige maandmoest het bedrijf al 350 oproepkrachten naar huis sturen.

Branchevereniging Nepluvi vreest dat het hier niet bij blijft."De sector staat er niet florissant bij", zei voorzitter D.Halbersma. Bij andere bedrijven zijn ontslagen aangekondigd: 170bij Astenhof, 130 bij Dutch Turkey Company en 20 bij Plusfood. Dehele sector biedt werk aan 6000 mensen.