DEN HAAG - De tijd begint te dringen voor D66. De kleinstevan de drie beoogde regeringspartijen weet nog steeds niet wienaast Thom de Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing en Deregulering) detweede minister moet worden voor deze partij. Het kabinet moet welvoor het einde van deze maand op het bordes staan, en dus is D66driftig op zoek naar een nieuwe minister van Economische Zaken.

Daarvoor is niemand minder ingeschakeld dan Hans Wijers, desuccesvolle minister van Economische Zaken tijdens paars 1. Hijmoet nu als een headhunter politiek talent opsporen. Dat zeggenalthans Haagse kringen. Een woordvoerster van D66 wil datbevestigen noch ontkennen.

Eerder werd als kandidaat voor het ministerschap genoemd RinnooyKan, de oud-werkgeversvoorzitter en lid van de raad van bestuur vanhet bank- en verzekeringsconcern ING. Hij zou volgens Haagsebronnen hebben afgehaakt.

Gedacht werd ook aan oud-KPN-topman Dik, maar die verklaardeeerder zelf al dat D66 het als vernieuwende partij niet kan makenom met mensen aan te komen van boven de zestig. Dik is inmiddels.