LEEUWARDEN - Justitie is op zoek naar de 23-jarige AfghaanM.A. als verdachte van de moord op Marianne Vaatstra. Datheeft het Openbaar Ministerie (OM) in Leeuwarden vrijdag bevestigd.De foto van A. en informatie over zijn persoon zijn internationaalverspreid.

In oktober 1999 werd de Afghaan ook gezocht in de zaak-Vaatstra.De man werd destijds gezocht omdat hij wellicht de verblijfplaatsvan de 27-jarige A.H. wist, die op dat momenthoofdverdachte in de zaak-Vaatstra was. Toen H. opgepakt was enniet de dader bleek te zijn, was de Afghaan niet meer belangrijkvoor het onderzoek.

Het second opinion-team, dat opnieuw onderzoek doet naar demoord op Marianne Vaatstra, zoekt de Afghaan sinds maart. Waaromjustitie nu weer op zoek is naar de man, wil het OM niet zeggen.

Onrust

A. verbleef ten tijde van de moord in het nabijgelegenasielzoekerscentrum (azc) De Poelplaets in Kollum. Kort na hetmisdrijf was hij verdwenen. Ook H. zat in hetzelfde azc enverdween. De moord en het mogelijke verband met het azcveroorzaakte grote onrust onder de lokale bevolking.

Het is inmiddels vier jaar geleden dat Marianne Vaatstra uitZwaagwesteinde werd vermoord. Het 16-jarige meisje fietste in denacht na Koninginnedag van Kollum naar huis en werd in de buurt vanVeenklooster verkracht en vermoord.

Een andere verdachte, een 49-jarige man uit Bolsward, van wiehet stoffelijk overschot in april is opgegraven, blijkt niet demoordenaar van Marianne Vaatstra. Een DNA-vergelijking door hetNederlands Forensisch Instituut in Rijswijk wijst uit dat het DNAvan de overleden man niet overeenkomt met het DNA van devermoedelijke dader, dat op haar lichaam was gevonden.

Grafschennis

Het lichaam van de Bolswarder is opgegraven omdat hetrechercheteam er vanuit ging dat de moeder van de man niet meerleefde. "Nu pas blijkt dat de moeder nog wel leeft. Grafschenniswas dus niet nodig geweest. Wij betreuren deze gang van zaken",aldus woordvoerder R. Kamminga van het OM vrijdag.

Ook blijkt dat de familie pas is ingelicht over de lijkopgravingnadat justitie het graf liet openen. "Dit is gebeurd omonderzoekstechnische redenen. Als je dit van te voren breedaankondigt komen er vaak veel mensen op af die het onderzoek in deweg kunnen staan", aldus Kamminga.

Met de DNA-test wilde justitie uitsluiten dat de overleden mande dader was van de moord op Marianne Vaatstra. De familie heeftvolgens het OM opgelucht gereageerd nu de man niet de dader blijktte zijn.