DEN HAAG - CDA, VVD en D66 zijn het donderdag in deonderhandelingen over een nieuw kabinet vrijwel eens geworden overhet buitenlands beleid en het EU-beleid. Vice-fractievoorzitterVerhagen van het CDA zei na afloop dat er op dit terrein "geenstruikelblokken zijn die een goede samenwerking in de weg staan".

De drie partijen hebben onder leiding van de informateursHoekstra en Korthals Altes ook gesproken over milieu, verkeer enasiel en integratie. Ze wilden na afloop geen concrete mededelingendoen, behalve dat de sfeer goed was en dat ze nog steeds verwachtendat er eind van de maand een nieuw kabinet kan zijn.

Vrijdag spreken de onderhandelaars over het financieel beleid.Dat gebeurt aan de hand van doorberekeningen van het CentraalPlanbureau.