NEW YORK - Het World Trade Center in New York is voorafgaandaan de terreuraanslagen van 11 september 2001 nooit systematischgetest op brandveiligheid. Dat blijkt uit de nog voorlopigeuitkomsten van een onderzoek van het National Institute ofStandards and Technology (NIST).

Dit instituut begon vorig jaar aan een tweejarig onderzoek naarhet ineenstorten van de Twin Towers door de inslagen van tweegekaapte vliegtuigen. De uitkomsten van het onderzoek moeten eennieuwe leidraad bieden voor de toekomstige constructie van veiligergebouwen, aldus de BBC donderdag.

Het volledig ineenstorten van de wolkenkrabbers na de aanslagenis volgens experts waarschijnlijk veroorzaakt door de vlammenzeedie de dragende stalen constructies aantastten. Wellicht waren degebouwen later of zelfs niet ingestort als de gebouwen, of lieverde vloeren van de etages, een betere brandbeveiliging hadden gehad.De NIST wil die conclusie evenwel nog niet trekken. Daarvoor moethet onderzoek eerst worden afgerond.