AMSTERDAM - Een 46-jarge automobilist uit Rotterdam is donderdag het slachtoffer gewordenvan carjacking. Dit meldt de politie Rotterdam-Rijnmond.

De man stond op de Stadhoudersweg in Rotterdam voor het stoplicht te wachtentoen er een lichtgekleurde Mercedes van achter tegen zijn auto aanreed. DeRotterdammer stapte uit om te kijken of hij schade had. Tot zijn verbijsteringzag hij dat een mede-inzittende van de andere auto inmiddels achter het stuurvan zijn auto was gaan zitten en optrok.

In een uiterste poging om de carjacking te voorkomen rende de Rotterdammerachter zijn auto aan en greep zich aan een portier vast. De man heeft noggeprobeerd om de sleutel uit het contactslot te graaien maar dat lukte niet.Toen de auto snelheid maakte werd de Rotterdammer zo'n twee honderd metermeegesleurd, waarna hij moest loslaten. De man is met diverse schaafwonden enkneuzingen naar het Franciscus Gasthuis overgebracht.