ZOETERMEER - Leraren Frans en Duits hebben maandag bijna 3000 handtekeningen aan staatssecretaris Adelmund van Onderwijs aangeboden. Daarmee protesteren zij tegen de manier waarop hun vak de laatste jaren in de hoogste klassen van het middelbaar onderwijs wordt gegeven. Door het systeem van deelvakken krijgen de leerlingen alleen les in het spreken of het schrijven van een taal.

De leraren willen de ingevoerde deelvakken vervangen door 'volledig' Frans en Duits en de leerlingen in vwo en havo meer ruimte bieden deze vakken te kiezen. "Veel docenten Frans en Duits ervaren na twee tot drie jaar onderwijs in de tweede fase dat het niveau van leerlingen ernstig is gedaald", zegt M. den Hollander, voorzitter van het actiecomité De Heelmeesters. "Voor Nederland als handelsland bij uitstek kan daarmee op termijn een groot maatschappelijk belang worden geschaad."

Bij de deelvakken krijgen vwo-leerlingen een uur per week leesvaardigheid Frans en Duits. Havo-leerlingen volgen een of twee uur spreek- en luistervaardigheid. Maar weinig leerlingen kunnen Frans en Duits als volledige vak kiezen.

Verplichte keuze

De leraren zien meer in een verplichte keuze tussen Frans of Duits als volledig vak op vwo en havo. De Vereniging van Leraren in Levende Talen stelt zich ook op dat standpunt. Volgens het comité staan vrijwel alle docenten Frans en Duits in Nederland achter de verlangens van De Heelmeesters. Het comité noemt het onderwijs van Frans en Duits in het Studiehuis een farce.

Aanpassing studiehuis

Adelmund werkt aan aanpassingen van het studiehuis. Het studieprogramma wordt als te versnipperd ervaren. Naar verwachting komt de staatssecretaris volgend maand met voorstellen. Vorige maand stelde de Onderwijsinspectie al dat er een oplossing moet komen voor de manier waarop Frans en Duits wordt gedoceerd.