GENEVE - De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het gebied waarvoor zij in verband met de besmettelijke longziekte SARS een reisadvies heeft uitgegeven, uitgebreid met de omgeving van de Taiwanese hoofdstad Taipei en met de Chinese provincies Tianjin en Binnen-Mongolië. De WHO adviseert mensen alle niet-essentiële reizen naar deze gebieden uit te stellen, zei een woordvoerder.

De gezondheidsorganisatie heeft de voorspelling over de sterfte aan SARS naar boven bijgesteld tot 14 à 15 procent. Eerder ging de WHO er nog vanuit dat 5 tot 6 procent van de zieken zou overlijden. Hoe ouder de SARS-zieken, hoe groter het percentage dat overlijdt. Bij 65-plussers kan dat oplopen tot 50. De nieuwe voorspelling is gebaseerd op voortschrijdend inzicht als gevolg van meer en betere rapportages.

In de hele wereld zijn nu meer dan vijfhonderd mensen aan SARS overleden, waarvan de meesten in China.