UTRECHT - De bezuinigingen die het kabinet Balkenende heeft opgelegd aan het hoger onderwijs, kost alleen al op de universiteit van Utrecht honderden arbeidsplaatsen. Instellingen beknibbelen op faciliteiten voor studenten, komen in de problemen met de financiering van huisvesting en moeten nieuwbouw afblazen. Ze zetten in op meer studenten, die les moeten krijgen van minder personeel.

Dat stelt de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) donderdag, na een rondje langs universiteiten en hogescholen in het land. De bond vreest voor de kwaliteit van het onderwijs.

"Bij de Rijksuniversiteit Groningen betekent dit dat de Faculteit Medische Wetenschappen blijft zitten met chronisch ruimtegebrek en biologie voorlopig weggestopt blijft in een oud gebouw", vertelt LSVb-voorzitter Noortje van der Meij donderdag. "In Wageningen moet iedere leerstoelgroep één fte inleveren. Daarnaast wordt bezuinigd op het ondersteunend personeel. Hierdoor moeten docenten zelf hun practica opstellen en blijft er dus minder tijd over voor onderzoek en onderwijs."

In Leiden waren de problemen al groot. Zo werd de vakgroep Moleculaire Biologie van professor Berkhoudt twee maanden na het behalen van de Leidse Onderwijsprijs wegbezuinigd. Ook Caucasian Languages is opgeheven, terwijl Leiden een van de drie plaatsen op de hele wereld was waar dit gedoceerd werd.

Bij rechten zijn, puur vanwege besparing in de kosten, zoveel docenten ontslagen dat dit jaar niet iedereen zitting kon hebben in een werkgroep; er waren niet genoeg docenten over, schrijft de LSVb.

Ook de Technische Universiteit Eindhoven beknibbelt op personeel. Daar is het volgens de studentenvakbond nu al zo dat studenten studievertraging oplopen of moeten afstuderen in een richting die eigenlijk niet hun eerste keuze is, omdat ze moeten wachten tot een geschikte afstudeerbegeleider beschikbaar is.

Hogescholen

Hetzelfde gebeurt op hogescholen. Op de Haagse Hogescholen komt dat neer op meer studenten per docent, op de Hogeschool Brabant komen minder mogelijkheden om studenten te begeleiden, bijvoorbeeld tijdens hun stage. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen bezuinigt onder meer op ICT investeringen en op de secundaire arbeidsvoorwaarden van het personeel. De Rietveld Academie in Amsterdam overweegt vier opleidingen af te stoten. Het protest van studenten was zo groot dat er nu een nieuw plan op tafel ligt. De school wil het docenten aantal terugbrengen. Maar of de opleidingen in stand zullen worden gehouden, blijft onduidelijk. Voor veel studenten levert dit zoveel onzekerheden op, dat zij overwegen over te stappen naar andere opleidingen.