MAASTRICHT - De bevestiging van de balkons aan de vloer van Patio Sevilla in de Maastrichtse wijk Ceramique heeft goed gefunctioneerd. Dit zou blijken uit een onlangs door Schöck uitgevoerde inspectie ter plaatse. Dat heeft directeur A. Westra van Schöck, leverancier van de isokorf-verankeringen van de balkons, woensdag gezegd. De inspectie bevestigt de eerdere conclusie van de technische analyse door het bedrijf.

Schöck zegt volledig vertrouwen te hebben in het officiële onderzoek van TNO in opdracht van justitie en in de kwaliteit van het eigen product. Toch laat Schöck als leverancier van de verankeringen van 1,5 miljoen balkons in Europa in de laatste twintig jaar, zelf onderzoek doen naar de omstandigheden waarin deze verankering in Maastricht is toegepast.

Inspectie

Tijdens een inspectie op 1 mei stelden deskundigen van het bedrijf vast dat de Isokorf correct is ingebouwd door de leverancier van de prefab balkons, aldus directeur A. Westra van het bedrijf. Onafhankelijke deskundigen hebben de technische gegevens van Schöck gecontroleerd. Deze controle bevestigt dat de Isokorf voldoende draagkracht had volgens de in Nederland geldende voorschriften, stelt Westra.

Verankering

De isokorf-verankering van de betreffende balkons was berekend op een extra belasting per balkon van 4.500 kg gelijkmatig verdeeld over het balkon. Dit staat gelijk aan 45 personen met een gemiddeld lichaamsgewicht van 100 kg.

Volgens het bedrijf vormt de ophanging dus geen probleem en moet er nu gekeken worden naar de kolom, het derde punt waar de balkons op steunden. Deze kolom was bij het instorten van de vijf balkons op 24 april bijna geheel weggeslagen.

Bouwdossier

"Uit het bouwdossier en uit de inspectie ter plaatse is gebleken dat er voldoende aanleiding is deze kolom op een aantal punten nader te onderzoeken", zegt Westra. Om dit echter te kunnen onderzoeken zijn de deskundigen van het bedrijf afhankelijk van informatie van TNO en justitie. En die laten niets los zolang het strafrechtelijk onderzoek loopt.

Schöck zelf laat een internationaal team van deskundigen onderzoek doen naar het bezwijken van de balkons in Maastricht. Bij dit onderzoek zijn onder meer professor dr. ir. J. C. Walraven, hoogleraar betonconstructies aan de Technische Universiteit te Delft en dr. ir. C. van der Veen, universitair hoofddocent aan dezelfde universiteit, betrokken.

Het onderzoeksteam heeft allereerst een technische analyse en een dossieronderzoek uitgevoerd. Verder hebben de onderzoekers op 1 mei de situatie ter plaatse en de brokstukken van de balkons onderzocht.