DEN HAAG - De politie en het Openbaar Ministerie krijgen mogelijk een database ter beschikking met de vingerafdrukken van Nederlanders ouder dan 6 jaar.

Staatssecretaris Ank Bijleveld (Binnenlandse Zaken) stelt voor om de vingerafdrukken van iedereen die een identiteitsbewijs aanvraagt te verzamelen en toegankelijk te maken voor opsporing.

Een woordvoerder van het ministerie bevestigde vrijdagavond een bericht hierover van RTL Nieuws. De database mag alleen worden geraadpleegd op verzoek van de officier van justitie.

Verdachte

De officier kan de vingerafdrukken gebruiken om de identiteit van een verdachte te bepalen als hij een concrete verdenking heeft.

Het voorstel om vanaf juni volgend jaar vingerafdrukken te nemen van aanvragers van een nieuw identiteitsbewijs was oorspronkelijk bedoeld om paspoortfraude tegen te gaan. Bijleveld wil de afdrukken onder voorwaarden nu ook verstrekken aan politie en justitie.

Kritisch

Het College Bescherming Persoonsgegevens is kritisch over het voorstel. Het college wees er eerder na een adviesaanvraag al op dat als zo'n register met persoonsgegevens al nodig is, dit alleen voor een strikt doelgebonden gebruik moet zijn.

Als deze database ook het karakter krijgt van opsporingsregister voor bepaalde misdrijven, is dit een ernstige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, omdat ook de gegevens van niet verdachte personen erin zijn opgenomen.

Het CBP mist in het voorstel een uitleg waarom er een noodzaak zou zijn zo'n database in te voeren.