AMSTERDAM - Het CBS verwacht dat het aantal emigranten vanuit Nederland dit jaar boven de.000 zal uitkomen. Dit zou een record betekenen. Meer dan de helft van deemigranten, bestaat uit immigranten die terugkeren naar hun land van herkomst.

Uit het laatste kwartaalbericht van het CBS blijkt dat de groei van deNederlandse bevolking afvlakt. In het eerste kwartaal van dit jaar groeide debevolking met 15.000 personen; dat was in 2002 nog 20.000. De afname wordtveroorzaakt door een daling van de immigratie met bijna 4.000 personen en eenstijging van de emigratie met 3.000. De teruggang wordt getemperd door destijging van het aantal geboorten met 700 en de daling van het aantaloverledenen met 800.

Het groeitempo van de bevolking loopt sinds begin 2001 terug. In 2000 groeidede bevolking met 123.000 personen, in 2001 was dat 118.000 en vorig jaar daaldedit verder tot 88.000. Als de groei dit jaar niet aantrekt, zal de totalebevolkingsgroei uitkomen op minder dan 83.000, aldus het CBS.

De emigratie steeg vorig jaar van 77.000 tot 96.000, een stijging van bijna 25procent. In het eerste kwartaal van 2003 stijgt het aantal emigranten verder.Van de emigranten bestaat 44 procent uit in Nederland geboren personen. Als detrend zich voortzet, zal de emigratie in 2003 ruim boven de 100.000 uitkomen,zo meldt het CBS.