DEN HAAG - CDA, VVD en D66 schieten al flink op bij het maken van een regeerakkoord. Dinsdag werden zij het op hoofdlijnen eens over belangrijke beleidsterreinen als zorg, onderwijs, veiligheid en bestuurlijke vernieuwing.

Ook het invullen van het bezuinigingslijstje van 15 miljard euro - nodig om het overheidstekort de komende vier jaar weg te werken - vordert gestaag. Volgens diverse ingewijden zijn de drie partijen het al eens over een bedrag van ongeveer 12 miljard euro.

Koningin

Naar verwachting kan in de loop van de volgende week de concepttekst van het regeerakkoord aan de drie fracties worden voorgelegd. Daarna zou de koningin een of meer formateurs kunnen benoemen die moeten zorgen voor de personele invulling van het nieuwe kabinet. Dat zou rond 1 juni moeten worden beëdigd.

Waarschijnlijk zal het CDA acht ministers krijgen, de VVD zes en D66 twee, al is een 7-5-2 verdeling ook mogelijk. De onderhandelaars Balkenende (CDA), Zalm (VVD) en Dittrich (D66) onderstreepten dinsdag dat de vaart er goed in zit en dat er in snel tempo overeenstemming wordt bereikt. Over de inhoud van de afspraken wilden ze nog niets kwijt.

Zorg

Maar duidelijk is wel dat er vooral in de zorg en de sociale zekerheid ingrijpende maatregelen op stapel staan. In de gezondheidszorg komen eigen bijdragen of een eigen risico en het ziekenfondspakket wordt verkleind. Welke behandelwijzen of geneesmiddelen er uit gaan is nog onduidelijk.

De maximale duur van een WW-uitkering wordt teruggebracht van vijf naar waarschijnlijk twee jaar. Bovendien wordt overwogen het recht op WW alleen te laten gelden voor werknemers die van de laatste 52 weken er 39 hebben gewerkt. Nu is dat 26 van de laatste weken.

WAO

Ook in de WAO zijn flinke aanscherpingen te verwachten. CDA, VVD en D66 willen een WAO-uitkering alleen reserveren voor werknemers die volledig arbeidsongeschikt zijn, zoals de Sociaal-Economische Raad (SER) heeft voorgesteld. Maar anders dan de SER willen ze nog niet meteen de uitkeringen verhogen en de boetes afschaffen voor bedrijven waarvan een werknemer in de WAO belandt. Dat kan volgens de drie partijen pas gebeuren als het aantal nieuwe WAO'ers flink is gedaald. Bovendien willen ze de keuringen voor de WAO nog wat strenger maken.

Bureaucratie

Een speerpunt van het nieuwe kabinet moet de aanpak van de bureaucratie worden. CDA, VVD en D66 willen drastisch snoeien in de Haagse regelzucht. "De benen onder het bureau kunnen hun borst nat maken", zoals een betrokkene het dinsdag uitdrukte. Door te snoeien in het aantal regels zullen de departementen met minder ambtenaren toekunnen. Dat moet zorgen voor een deel van de beoogde bezuinigingen.

Feest

Woensdag onderhandelen de drie partijen niet. Balkenende viert dan zijn verjaardag, terwijl Zalm - die dinsdag jarig was - naar de bruiloft van zijn dochter moet. Wel wordt er zaterdag onderhandeld.