BRUSSEL - Er zijn in 2001 opnieuw meer kooldioxide en andere broeikasgassen in de lucht boven Europa gekomen. De landen van de Europese Unie stootten 1 procent meer uit dan in 2000. Van broeikasgassen wordt aangenomen dat ze wereldwijd het klimaat beïnvloeden.

Het Europese Milieuagentschap EEA heeft dinsdag de cijfers van de zes belangrijkste broeikasgassen bekendgemaakt. De stijging staat haaks op de afspraak dat de EU in de periode 2008-2012 8 procent minder moet uitstoten dan in 1990, zoals vastgelegd in het Kyoto Protocol. Tussen 1990 en 1999 was de uitstoot van de EU-landen gemiddeld nog gedaald met 4 procent.

EEA wijt de hogere uitstoot in 2001 aan de koude winter in de meeste EU-landen, meer transportverkeer en een toegenomen gebruik van fossiele brandstoffen voor de opwekking van stroom en verwarming.

De uitstoot in Nederland was in 2001 1,3 procent hoger dan in , en 4,1 procent hoger dan in 1990. Nederland moet in de periode 2008-2012 6 procent lager uitkomen dan in 1990.

Van de vijftien lidstaten was Luxemburg het meest succesvol in het terugdringen van de uitstoot. Die was in 2001 44,2 procent lager dan in 1990. Portugal (plus 36,4 procent) en Spanje (32,1 procent erbij) stegen het hardst.

/LINK
Het Co2-rapport