UTRECHT - De VO-raad, de koepel van middelbare scholen, eist een onderzoek naar de minimumnorm voor het aantal lesuren. De algemene ledenvergadering van de raad heeft dat dinsdag in Utrecht besloten, aldus voorzitter Sjoerd Slagter.

Een commissie moet uitzoeken of scholen, met het geld dat zij van de overheid krijgen, de minimumnorm met kwalitatief goede lessen kunnen halen. Gedurende de studie moet staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) voor de urennorm een bandbreedte laten gelden van 890 tot 1040 uur.

Boetes

De middelbare scholen eisen tevens dat de boetes voor instellingen die in 2006 ruim onder de norm zaten, van tafel gaan. "Alle leden herkennen zich in deze standpunten", zegt Slagter. "Het is nu feitelijk onmogelijk om met de huidige bekostiging aan de norm te voldoen", stelt hij.

Met de eis voor een onderzoek is het akkoord dat de VO-raad eerder met Van Bijsterveldt sloot van tafel. Daarin kwamen zij een lichte versoepeling van de norm overeen. In het akkoord stond overigens ook dat de scholen ongeveer een kwart miljard euro extra krijgen voor de bestrijding van de schooluitval en om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Rapporteren

Het onderzoek naar de urennorm kan volgens Slagter worden uitgevoerd door een groep deskundigen, maar ook door de Algemene Rekenkamer of het Sociaal en Cultureel Planbureau. De middelbare scholen eisen wel deelname aan de commissie. De werkgroep moet direct van start en nog dit voorjaar rapporteren."Ik kan me niet anders voorstellen dat de staatssecretaris iets anders wil", zegt Slagter. Overigens heeft Van Bijsterveldt al een onderzoek voor volgend jaar toegezegd. De VO-raad stuurt aan op een bandbreedte voor het aantal uren van tussen de 890 en 1040 uur. Volgens Slagter hoeven de scholen hun leerlingen daarmee niet langer 'op te hokken'.

Veel instellingen plaatsen leerlingen zonder bevoegde docent en zonder lesprogramma in aula's om de norm te halen.

LAKS

De bandbreedte van 890 tot 1040 uur komt uit de koker van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en een groep van 150 scholen die zich van de huidige norm heeft afgekeerd. Voorzitter Sywert van Lienden van het LAKS is daarom blij met de commissie. "Dit is een overwinning voor de scholieren. Ik verwacht dat Van Bijsterveldt nu snel een draai gaat maken", zegt hij.

Spoeddebat

De 150 rebellerende scholen worden vertegenwoordigd door Marten Elkerbout, rector van het Barlaeus Gymnasium in Amsterdam. "Als de staatssecretaris niet ingaat op dit onderzoek, dan vervreemdt zij zich van de scholen", stelt hij. Ook de Tweede Kamer voert de druk op. Op initiatief van de SP houdt het parlement binnenkort wederom een spoeddebat over de kwestie.

Met de eis voor een onderzoek is een eerder akkoord tussen de VO-raad en Van Bijsterveldt van tafel. Zij kwamen daarin een lichte versoepeling van de norm overeen. In het akkoord stond ook dat de scholen ongeveer een kwart miljard euro extra krijgen voor de bestrijding van de schooluitval, en om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Besluit

Volgens Slagter hebben de scholen zich alleen uitgesproken over de urennorm. Hij stelt dat zij eind mei een besluit zullen nemen over de andere punten uit het akkoord, de zogeheten kwaliteitsagenda.