DEN HAAG - De maatregelen om gevangenissen brandveiliger te maken, vallen tot 40 procent duurder uit. De overheid denkt daarvoor ongeveer 100 miljoen euro meer nodig te hebben.

Dat is nog exclusief de extra kosten die zij heeft om vertragingen bij de aanpassing van gebouwen op te vangen.

Dat hebben staatssecretaris Nebahat Albayrak (Justitie) en minister Ella Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer geschreven.

Schiphol

Daarin melden ze hoe het staat met de uitvoering van plannen die het kabinet heeft gemaakt na de brand in het cellencomplex op Schiphol-Oost, waardoor eind oktober 2005 elf gedetineerden om het leven kwamen.

De aanvankelijke kostenschatting van 256 miljoen euro blijkt ontoereikend om alle verbeteringen door te voeren. De bewindslieden gaan inmiddels uit van een benodigde investering van 325 tot 360 miljoen euro. Vooral de Rijksgebouwendienst (RGD) kampt met vertragingen.

In ruim zevenhonderd gebouwen moeten in totaal 1500 maatregelen worden genomen. Ongeveer 30 procent daarvan is tot dusver gerealiseerd.

Prioriteit

De RGD heeft een nieuwe planning gemaakt om de brandveiligheid in gevangenissen op nieuwbouwniveau te brengen. De prioriteit ligt daarbij op de veiligheid in de cel. Eind dit jaar moet ruim de helft van het werk klaar zijn, eind 2009 alles.

Ventilatieschachten moeten brandveilig worden gemaakt en er moet worden gecontroleerd of de brandscheidingen goed werken. Ook is meer tijd nodig om sprinklerinstallaties aan te brengen. Eind dit jaar moet dat overal zijn gebeurd.

Extra mensen

Zolang de werkzaamheden nog niet klaar zijn, zet justitie vooral in de nacht extra mensen in, worden op sommige plaatsen minder gedetineerden ondergebracht of worden cellen ontruimd. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) ligt verder aardig op schema.

In alle cellen zijn rook- of brandmelders aangebracht. Alleen de invoering van een verbeterplan voor de bedrijfshulpverlening is vier tot zeven maanden vertraagd.