DEN HAAG - Universiteiten mogen studenten met een havo-vooropleiding die na hun hbo-propedeuse willen overstappen niet zomaar weigeren, vindt staatssecretaris Nijs (Onderwijs). Wel mogen ze deze studenten een toelatingstest afnemen.

Universiteiten klagen dat studenten die havo hebben gedaan te weinig inhoud hebben. Ze haken vaak al snel af in het wetenschappelijk onderwijs, en dat scheelt de universiteiten geld. Hoe meer studenten afstuderen, hoe meer geld een universiteit krijgt van de overheid.

Volgens Nijs kun je niet alle studenten met een havo-diploma over één kam scheren. Voor haar staat voorop dat wie wel geschikt is, aan een universitaire studie moet kunnen beginnen.

Een vwo-diploma garandeert in elk geval toelating tot de universiteit. Mensen die een andere vooropleiding hebben, moeten volgens Nijs kunnen aantonen dat ze geschikt zijn. Universiteiten mogen hen daartoe een test afnemen.