DEN HAAG - Artsen moeten de behandeling kunnen stopzetten als een patiënt zich blijft misdragen. Bij zo'n stap moeten dokters er wel voor zorgen dat de zieke zorg van een ander krijgt. Dit staat in een advies van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ).

Een woordvoerder van de Raad heeft een bericht hierover in dagblad Trouw dinsdag bevestigd. Op dit moment biedt de wet maar zeer beperkt ruimte aan artsen om de behandeling te stoppen van mensen die zeer agressief of claimend gedrag vertonen.

De RVZ stelt dat patiënten rechten, maar ook plichten hebben. Naast fatsoenlijk gedrag mag van de patiënt worden verwacht dat hij actief meewerkt aan behandeling en herstel. Dat betekent afspraken nakomen, medicijnen op tijd innemen en indien nodig levensstijl aanpassen.