CANNES - Mensen die ongeacht het tijdstip in noodgevallen binnen een uur een arts aan huis willen hebben, kunnen met ingang van 1 september een landelijk alarmnummer bellen.

Die service wordt vanaf die datum aangeboden door de organisatie SOS Arts, zo meldde initiatiefnemer Arnold Verhoeven dinsdag.

De organisatie wil uiteindelijk een landelijk dekkend netwerk van ongeveer zevenhonderd huisartsen bieden die dag en nacht binnen afzienbare tijd huisbezoeken kunnen.

Het plan voor de spoedartsen op afroep komt volgens Verhoeven voort uit de irritatie die bij veel mensen zou bestaan over de slechte bereikbaarheid van huisartsen in met name de nacht en het weekeinde. "

De praktijk leert dat veel huisartsen na drie uur in de middag al nauwelijks meer bereikbaar zijn." De organisatie wordt opgezet naar Frans model waar een dergelijke service al veel langer bestaat.

Vroeg uitgetreden

SOS Arts werft de komende maanden medici die inzetbaar zijn voor de organisatie. "We mikken bijvoorbeeld op vroeg uitgetreden huisartsen en medisch specialisten die nog maar een paar dagen per week aan het werk zijn en zich voor de rest voor ons willen inzetten. Uiteindelijk is het de bedoeling om een netwerk van artsen te hebben die fulltime inzetbaar zijn."

Het is nog onduidelijk of SOS Arts met ingang van 1 september meteen landelijke dekking kan bieden. "Dat is afhankelijk van het aantal artsen dat zich per regio aanmeldt", aldus Verhoeven. "Het is mogelijk dat een aantal regio's later meedoet omdat we de service die we bieden moeten garanderen met voldoende artsen."

Basisverzekering

Het is nog niet duidelijk of en hoe de nooddienst wordt vergoed. De in Frankrijk wonende Verhoeven wil hier binnenkort overleg over met de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). "Het zou, net als in Frankrijk, wellicht mogelijk zijn om de dienst deels te vergoeden door de basisverzekering voor ziektekosten. Het overige deel kan dan via een aanvullende verzekering worden vergoed."