DEN HELDER - De olievlek voor de kust van Scheveningen is maandagochtend zo goed als verdwenen. Volgens de Kustwacht is de vervuiling niet noemenswaardig meer en is het oliebestrijdingsvaartuig Arca weer op weg naar huis.

Zondagochtend werd ongeveer 30 kilometer voor de kust een olievlek van ongeveer 9 vierkante kilometer ontdekt. Van het begin van zondagavond tot aan het donker heeft de Arca olie opgeruimd.

Maandagochtend bleek na inspectie met een vliegtuigje dat de vervuiling was verdwenen.

Het is nog onbekend van welk schip de olie afkomstig is. De kustwacht heeft geen met olie besmeurde vogels aangetroffen in het gebied.