AMSTERDAM - Op de Dam in Amsterdam zijn zaterdag een paar honderd mensen bijeengekomen om actie te voeren tegen de afbraak van sociale huurwoningen. De actievoerders stellen dat de zogeheten prachtwijken van minister Ella Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie) vooral sloopwijken worden.

Van de 242.000 woningen die de woningbouwcorporaties hebben in de veertig wijken, staan 25.000 op de nominatie om te worden gesloopt, zegt de organisatie Stop Afbraak Sociale Huisvesting.

Daarvoor in de plaats willen de corporaties ruim 16.000 koopwoningen bouwen, tegenover ruim 13.000 huurwoningen.

Koopwoningen

De actievoerders verwijten de woningbouwcorporaties vooral te investeren in koopwoningen en te dure huurwoningen. Het regeringsbeleid werkt dit in de hand. Wel worden dure woningen in arbeiderswijken gecreëerd om de samenstelling van de wijken te verbeteren, maar er komt geen sociale woningbouw in dure wijken. Zo ontstaat er een tekort aan betaalbare woningen.