ANKARA/ISTANBUL - Het Turkse parlement is zaterdag in overgrote meerderheid akkoord gegaan met een grondwetswijziging waardoor er een einde komt aan het verbod om hoofddoekjes te dragen op universiteiten.

Bekijk video

Het besluit is erg omstreden in Turkije, waar seculiere Turken bang zijn voor een islamisering van hun land. Het opheffen van het verbod om hoofddoekjes te dragen op universiteiten, zien zij als het verlies van zo'n seculiere verworvenheid.

Van de 550 parlementariërs stemden 411 volksvertegenwoordigers voor de hervorming. Tegelijkertijd demonstreerden volgens Turkse media bijna 100.000 mensen een paar kilometer van het parlement in Ankara tegen het besluit.

Universiteiten

Joost Lagendijk (GroenLinks), de co-voorzitter van een commissie van het Europees Parlement die zich met Turkse zaken bezighoudt, zei zaterdag tijdens een bezoek aan Istanbul dat de Turkse regering er goed aan doet het hoofddoekverbod op universiteiten op te heffen.

Hij tekende wel aan dat de regering meer rekening zou moeten houden met tegenstanders. Lagendijk gelooft dat de regering-Erdogan zichzelf in het nauw brengt door de grondwetswijziging razendsnel door het parlement te loodsen en nauwelijks te luisteren naar stemmen in het land die tegen het opheffen van het verbod zijn.

Bovendien, zo waarschuwde Lagendijk, mag de aandacht voor de hoofddoekkwestie andere noodzakelijke democratische hervormingen, zoals het vergroten van de vrijheid van meningsuiting, niet in gevaar brengen. Dergelijke hervormingen zijn van groot belang voor de wens van Turkije om lid te worden van de Europese Unie.

Erdogan

De aanpassing van de grondwet is een van de hervormingen van Recep Tayyip Erdogan en zijn partij AK (Rechtvaardigheid en Ontwikkeling). Die heeft haar wortels in de politieke islam, terwijl de stichter van de Turkse republiek, Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938) politiek en islam uiterst strikt scheidde.

Tegenstanders van de maatregel stellen dat Erdogan bezig is de seculiere staat die Atatürk voor ogen had, te ondermijnen.

Opleiding

De regering wil met de afschaffing van het verbod voorkomen dat traditioneel geklede meisjes en vrouwen ervoor terugdeinzen een academische opleiding te volgen. Naar schatting twee derde van de Turkse vrouwen draagt een hoofddoek.

Het CDA in het Europees Parlement zei kortgeleden te vrezen dat de Turkse wetswijziging kan "escaleren naar een morele druk om een hoofddoek te gaan dragen". CDA'er Ria Oomen, namens het hele Europees Parlement 'Turkije-rapporteur', benadrukte wel dat de Europese Unie niets te zeggen heeft over het voorstel.

Ze vraagt de Turkse politiek wel dat de eerder toegezegde hervormingen, bijvoorbeeld op het gebied van de vrijheid van meningsuiting "nu echt opgepakt worden".

Liberale wetgeving voor meer rechten voor religieuze minderheden is volgens haar in het Turkse parlement opgehouden door de behandeling van de hoofddoekwet. "Dat is absoluut heel zorgelijk", zei Oomen.