AMSTERDAM - De gemeenten Amsterdam, Rijswijk en Gouda ontwikkelen samen een keurmerk voor scholen die hun veiligheid op orde hebben. Dat moet onder meer de agressie en het geweld op de onderwijsinstellingen terugdringen.

Dat blijkt vrijdag uit stukken van de gemeente Amsterdam.

Onafhankelijke instantie

Scholen krijgen zo'n keurmerk als ze hun veiligheid door een onafhankelijke instantie laten controleren. Die kijkt bijvoorbeeld of er hekken om het schoolplein staan en of de instellingen gemaakte afspraken met de gemeente en de politie over veiligheid daadwerkelijk nakomen.

De drie gemeenten ontwikkelen het keurmerk samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en Steinmetz Advies Onderwijs. De invoering van het kwaliteitslabel is in mei.