CANBERRA - De Australische regering heeft er woensdag bij Europese staten op aangedrongen meer militairen naar Afghanistan te sturen.

De Australische minister van Defensie Joel Fitzgibbon negeerde oproepen tot terughoudendheid in de controverses over bijdragen aan de strijd in Afghanistan. Hij zei dat de beste manier natuurlijk om een einde te maken aan alle oproepen tot meer troepen in Afghanistan is meer troepen voor dat land te regelen.

Canada

Canada heeft gedreigd 2500 uit het zuiden van Afghanistan terug te trekken indien andere NAVO-landen hun bijdrages niet verhogen.

Australië is en van de landen die geen lid zijn van de NAVO maar wel een belangrijke partij zijn in de internationale strijdkrachten die de Afghaanse regering steunen en die worden aangevoerd door de NAVO.

Breuken

NAVO-secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer heeft afgelopen gewaarschuwd voor breuken in de alliantie die in Afghanistan actief is door openbare kritiek en oproepen voor meer troepen.