DEN HAAG - Jongeren die gesloten jeugdzorg nodig hebben, kunnen nu nog een plek in een jeugdgevangenis weigeren. Daardoor komt het voor dat deze jongeren zonder de juiste zorg gewoon thuis zitten.

Minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin wil zo snel mogelijk een eind maken aan deze in zijn ogen ongewenste situatie. Dat heeft hij dinsdag geschreven aan de directeuren van de Bureaus Jeugdzorg en de justitiële jeugdinrichtingen.

Gedragsproblemen

Sinds begin dit jaar zijn er twaalf instellingen waar jongeren met ernstige gedragsproblemen na een uithuisplaatsing kunnen worden opgenomen en behandeld. Omdat daar nog niet genoeg plaats is, kunnen ze ook nog in een jeugdgevangenis geplaatst worden. Maar daarvoor is nu nog toestemming nodig van de jongere en zijn ouders.

Als zij weigeren, krijgt het kind niet de zorg die hij nodig heeft. Rouvoet kondigt aan zo snel mogelijk staatssecretaris Nebahat Albayrak van Justitie te overleggen over een oplossing voor deze situatie.

Instemmen

Zelf geeft hij al aan dat een jongere jeugdzorg moet krijgen op de plek die het best bij hem past, ook als hijzelf of zijn ouders daar niet mee instemmen.

Het is de bedoeling dat er de komende jaren nog meer instellingen voor gesloten jeugdzorg bij komen. In 2010 moet het aanbod dan compleet zijn met capaciteit voor 1400 jongeren.