WASHINGTON - President Bush heeft zaterdag onderstreept dat de Verenigde Staten indien nodig opnieuw een ‘preventieve oorlog’ zullen voeren zoals in Irak. De blijvende dreiging van het internationaal terrorisme kan ertoe leiden dat de Amerikanen zullen moeten toeslaan voordat de ‘vijanden’ dat doen.

De Amerikaanse president zei dat zaterdag in een wekelijks radiopraatje. Vrijdag zei Bush al dat de oorlog in Irak een nieuw hoofdstuk was in de strijd tegen de internationale terreur. Hoewel bewijzen daarvoor ontbreken zien veel Amerikanen een direct verband tussen de aanslagen van 11 september 2001, toegeschreven aan het al-Qaedanetwerk van Osama bin Laden, en het intussen verslagen Iraakse regime van Saddam Hussein.

Bush zei later zaterdag op zijn ranch in Crawford (Texas) dat het “een kwestie van tijd” is voordat in Irak massavernietigingswapens gevonden zullen worden. De dreiging van deze wapens, die in Irak nog altijd niet zijn gevonden, vormde de directe aanleiding voor de 'preventieve oorlog' in Irak. “We zullen ze vinden”, verzekerde Bush tijdens een bezoek van de Australische premier Howard aan zijn ranch.