DEN HAAG - Nederland is bereid een bijdrage te leveren aan de vredesmacht voor Irak. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Jaap de Hoop Scheffer tegenover de NOS gezegd. Volgens de bewindsman is Nederland 'klaar' voor Irak.

De Hoop Scheffer verwacht dat binnen twee weken een resolutie in de VerenigdeNaties kan worden aangenomen die de zending van de stabilisatiemacht mogelijkmaakt. Nederland is volgens de minister ook bereid om zonder VN-resolutiesoldaten te sturen.

Het is niet bekend hoeveel manschappen Nederland zal leveren. Een eerdergenoemd aantal van zeshonderd wilde De Hoop Scheffer niet bevestigen. Debewindsman verklaarde dat er nog wel geld voor de uitzending moet wordengevonden.