DEN HAAG - Het optreden van de Partij voor de Dieren (PvdD) heeft maandag kribbige reacties ontlokt aan andere fracties. In plaats van deel te nemen aan het debat over dierenwelzijn, dienden de twee PvdD'ers Esther Ouwehand en Marianne Thieme tientallen moties in.

De voorzitter riep op er geen gênante vertoning van te maken toen Kamerleden soms lacherig en niet geboeid bleken door de snel voorgelezen moties over bijvoorbeeld een verbod op de verkoop van vissenkommen of verdere professionalisering van de opvang voor gezelschapsdieren.

"Ik zat er een beetje op te wachten tot u het verkiezingsprogramma ging voordragen. Waarom steekt u zo weinig moeite in het debat om te proberen de andere Kamerleden te overtuigen", wilde Krista van Velzen (SP) weten. GroenLinks noemde de gekozen koers "een beetje stout, maar niet fout. Het is een methode."

Thieme: "Tijdens de begrotingsbehandeling hebben we 50 minuten gesproken, en daar is in deze nota absoluut niet op ingegaan." Ouwehand: "We hebben het afgelopen jaar voortdurend vragen gesteld aan de minister. Het antwoord daarop was telkens: 'Wacht u maar tot de nota dierenwelzijn'. Die beloofde nota is er nu en op tal van punten is niet ingegaan op de door ons aangegeven punten."

Discussieronde

De PvdD ging vorige week in de eerste discussieronde over dierenwelzijn amper in debat met Gerda Verburg. "Met de presentatie van de teleurstellende nota dierenwelzijn heeft de minister laten zien nauwelijks open te staan voor een gedachtenwisseling." Thieme: "De nota is een belediging voor iedereen die wil dat dieren eindelijk letterlijk tot hun recht komen. De minister neemt dierenwelzijn niet serieus en dieren worden weer jarenlang in de wacht gezet in hun uitzichtloze hokken in de bioindustrie."

Voorstellen

De zestig voorstellen waarmee Thieme en Ouwehand voor verbetering wilden zorgen, werden wegens tijdgebrek uiteindelijk niet allemaal ingediend. Thieme hield haar politieke collega's voor dat zij beloften uit hun eigen verkiezingsprogramma's kunnen waarmaken wanneer ze 12 februari over de PvdD-moties stemmen. "De minister ontraadt weliswaar al onze moties. Maar die zijn gebaseerd op de programma's van de andere partijen."

Minister Verburg betreurde het dat de PvdD niet had meegedaan aan het eerste deel van het debat. "Het is jammer dat geen argumenten zijn gewisseld."