ROTTERDAM - De veiligheid in de hotels in Nederland laat nog wel wat te wensen over. Zo heeft een kwart van de hotels geen calamiteitenplannen en doet 20 procent niets aan onderzoek naar legionella. Dit is gebleken uit het zogeheten Hotel Continu Onderzoek van de branchegroep Horeca, Recreatie & Cultuur van aaccountants- en consultancybureau Deloitte & Touch en het vakblad voor het hotelwezen Hospitality Management.

De onderzoekers constateren dat nogal wat hoteliers een loopje nemen met de veiligheid van hun gasten. Zo wordt nooit geoefend bij procent van de hotels die wel een calamiteitenplan hebben. Dat betekent dat in totaal meer dan de helft van alle hotels in Nederland niet is voorbereid op bijvoorbeeld brand.

“Personeel moet kunnen anticiperen op mogelijke calamiteiten. Dan nog blijkt in de realiteit dat de situatie anders is dan voorzien. Maar minimaal eenmaal per jaar oefenen, is wel het minste”, citeren de onderzoekers Mark Tamsma, horeca-adviseur bij Deloitte & Touche.

Te duur

Een eenduidige verklaring voor het gebrek aan naleving van de regels geven de onderzoekers niet. “Misschien is het te duur. Voor eenderde kost het naleven van striktere regels meer dan 15 procent van de omzet.”

Woud aan regels

Uitgever P. Sprakel van Hospitality Management constateert dat vooral het woud van regels de hotelhouders parten speelt. “Er zijn zoveel verschillende en soms tegenstrijdige richtlijnen. Dat is moeilijk bij te houden.”

'Allesbehalve wetenschappelijk'

Volgens J. Claes, directeur van Koninklijke Horeca Nederland (KHN), is het onderzoek allesbehalve wetenschappelijk. “Het is een belrondje geweest”, doet de KHN-directeur de steekproef af waar honderd van de 2400 Nederlandse hotelhouders aan hebben meegedaan.

Hij meent bovendien dat de uitkomsten juist wijzen op zorgvuldigheid. “Als 25 procent geen calamiteitenplan heeft, betekent dit dat driekwart het wel heeft. Als 20 procent niet controleert op legionella-infectie, doet 80 procent het dus wel.”

Volgens Claes zijn de onduidelijke criteria waaraan hotels moeten voldoen het grootste probleem. “Wanneer is een hotel veilig of niet. De regels zijn per gemeente en per grootte van instelling of bedrijf verschillend. Daarnaast is er nog geen formele, algemene wetgeving voor legionella-onderzoek. Dus er wordt gewacht met investeren.”

Claes wil zijn hand in het vuur steken voor de veiligheid van de hotels in Nederland. “Die hanteren strikte normen. Dat durf ik te stellen op basis van mijn ervaring en kennis over hoe hotelhouders met deze materie omgaan. Veiligheid is een basisconditie in onze branche. Een gast die zich niet veilig voelt, komt niet.”