BELGRADO - De president van Servië, de pro-Europese Boris Tadic, is zondag herkozen. Het kopstuk van de Democratische Partij versloeg met ruim 50 procent van de stemmen zijn uitdager, de meer Moskou-gezinde Tomislav Nikolic.

Nikolic van de Servische Radicale Partij gaf zondagavond op een persconferentie in Belgrado zijn nederlaag toe. Tadic eiste even later de overwinning op. Hij kondigde aan met Nikolic in gesprek te gaan "omdat een groot aantal burgers zijn opvattingen deelt".

Bij de vorige presidentsverkiezingen in 2004 had Tadic zijn rivaal Nikolic ook al verslagen. Het herkozen staatshoofd feliciteerde alle burgers van Servië dat zij het "democratische potentieel van dit land" aan de buitenwereld hadden laten zien.

Kosovo

Een belangrijk thema in de verkiezingsstrijd was Kosovo, de Servische provincie die sinds 1999 onder toezicht van de Verenigde Naties staat.

De etnisch-Albanese meerderheid in Kosovo wil de onafhankelijkheid uitroepen en wordt daarin gesteund door de Verenigde Staten en de meeste lidstaten van de Europese Unie.

Onafhankelijk

Zowel Tadic als Nikolic is tegen een onafhankelijk Kosovo, dat als bakermat van de Servische cultuur wordt beschouwd.

Maar Tadic wil toenadering tot de EU voortzetten als Europa een onafhankelijk Kosovo steunt, terwijl dat voor Nikolic onbespreekbaar is. Servië kan volgens hem alleen EU-lid worden als Kosovo onderdeel van Servië blijft.

Nikolic

In Kosovo stemde een grote meerderheid van de Serviërs daar op Nikolic. Hij kwam in de afvallige provincie op ruim 70 procent van de stemmen bij de Servische minderheid.

Verheugd

De Europese Unie is verheugd over de herverkiezing van Boris Tadic tot president van Servië. EU-voorzitter Slovenië verwelkomde zondag namens de 27 EU-landen het feit dat het Servische volk opnieuw voor een democratische en Europese koers van het land heeft gekozen.

De EU hoopte vantevoren erg op een herverkiezing van de pro-Europese Tadic, boven de nationalistische Tomislav Nikolic die juist nauwere banden met Rusland nastreeft.

De EU bood Servië vorige week nog een nauwere politieke dialoog aan, om zo de pro-Europese politieke krachten te steunen. Een akkoord over die dialoog zal waarschijnlijk deze week nog in Belgrado getekend worden tussen de EU en Servië.

Verhagen

,Als de overwinning van Tadic wordt bevestigd, geeft dat vertrouwen dat Servië in de richting van de Europese Unie blijft koersen". Zo verklaarde de Nederlandse minister Maxime Verhagen van Buitenlandse Zaken zondagavond.

Nederland vindt dat de toekomst van Servië in Europa ligt, maar het is wel aan Servië zelf om de noodzakelijke stappen te zetten die verdere toenadering tot de EU mogelijk maken, aldus de bewindsman.

Samenwerken

"De belangrijkste is dat Servië volledig samenwerkt met het Joegoslavie-tribunaal. Uitlevering van generaal Mladic aan Den Haag is daarvan het beste bewijs."

Verhagen zegt te hopen en te verwachten dat de president dit verkiezingsresultaat, en de daarmee uitgesproken steun, gebruikt om deze langslepende zaak tot een goed einde te brengen.