NIJMEGEN - De SP kan haar leden van Provinciale Staten niet dwingen om bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer te stemmen op de nummer één van de lijst. De Grondwet schrijft voor dat die verkiezingen geheim zijn en dat elk Statenlid vrij is om zijn eigen keus te maken.

Dat schrijft minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst in een brief aan Nijmegenaar Toine van Bergen.

Van Bergen is vorig jaar geroyeerd als Gelders Statenlid voor de SP, omdat hij zich niet aan de partijdiscipline wilde houden. Van Bergen is op persoonlijke titel lid van Provinciale Staten gebleven.

Stemgeheim

Volgens Ter Horst is het juridisch niet afdwingbaar dat partijen Statenleden dwingend voorschrijven om hun stem op een bepaalde manier uit te brengen. Door het stemgeheim kan bovendien niemand gedwongen worden te verklaren op wie hij heeft gestemd, zo schrijft de minister.

Ter Horst tekent daarbij aan dat het bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer vrij gemakkelijk is om het stemgedrag te achterhalen, omdat er maar zo weinig kiezers zijn.

Vereniging

Van Bergen had Ter Horst gevraagd om maatregelen tegen de SP, die naar zijn mening wel stemdwang gebruikt. Dat doet de minister niet, schrijft zij, omdat een partij een vereniging is en verenigingen hebben het recht hun eigen regels en eisen te stellen.

Ook dat staat in de Grondwet in het recht op vrijheid van vereniging. Een partij kan ook zijn eigen gronden vastleggen voor een royement, zoals Van Bergen is overkomen.

Van Bergen heeft al een lange politieke geschiedenis achter zich. Hij is van diverse partijen van linkse signatuur lid geweest en bekleedde meermalen raads- en Statenzetels. Bij elke partij is hij tot nu toe weer vertrokken. De Nijmegenaar heeft zich nu aangesloten bij de beweging Solidara van ex-SP-senator Yildirim.