DEN HAAG - Vice-fractievoorzitter Verhagen van het CDA is "zeer verbaasd" over de felle kritiek die PvdA-leider Bos donderdag heeft geuit op D66. Volgens Bos hebben de democraten in hun onderhandelingen met CDA en VVD "hun ziel verkocht" door akkoord te gaan met een hard bezuinigingsbeleid.

Maar Verhagen wees er vrijdag op dat de PvdA in haar formatiebesprekingen met het CDA heeft ingestemd gegaan met diverse maatregelen die Bos nu hekelt. "De druiven zijn blijkbaar erg zuur", constateert Verhagen.

Bos verwijt D66 onder meer dat het de ontkoppeling van uitkeringen en lonen in de marktsector accepteert. Maar volgens Verhagen boekte de PvdA zelf in haar besprekingen met het CDA ook een bedrag van 4,4 miljard euro in voor loonmatiging. Dat bedrag valt volgens het Centraal Planbureau alleen te halen door te ontkoppelen.

Een ander punt waarop Bos D66 aanviel was het openhouden van de kerncentrale Borssele tot 2013. Maar volgens Verhagen is de PvdA daar in haar onderhandelingen met het CDA ook mee akkkoord gegaan.

Ook het verwijt van Bos over het bezuinigingsbedrag dat D66 voor lief neemt, vindt Verhagen merkwaardig. CDA, VVD en D66 willen circa 15 miljard euro bezuinigen. Maar toen de PvdA met het CDA onderhandelde diende ze zelf een lijstje met voor 14,8 miljard euro aan ombuigingen in, waaronder voor 8,8 miljard aan lastenverzwaringen.