DEN HAAG - GroenLinks wil minister Jacqueline Cramer (milieu) en premier Jan Peter Balkenende in de Tweede Kamer in een spoeddebat ter verantwoording roepen, omdat de PvdA-bewindsvrouw "woordbreuk" zou hebben gepleegd over het terugdringen van het broeikasgas CO2.

Bij de behandeling van de begroting van VROM in de Tweede Kamer heeft Cramer een motie van GroenLinks overgenomen, waarin staat dat de "nationale" uitstoot van CO2 aan het einde van deze regeerperiode niet hoger zou zijn dan aan het begin.

Maar uit antwoorden op Kamervragen, deze week, blijkt volgens GroenLinks dat de uitstoot toch zal stijgen.

Volgens een woordvoerster van Cramer is van woordbreuk geen sprake. In tegenstelling tot GroenLinks telt Cramer ook inspanningen van Nederlandse bedrijven om in het buitenland de uitstoot van CO2 terug te dringen mee in de berekeningen, zoals dat gebruikelijk is op grond van internationale afspraken.