DEN HAAG - Ongeveer 5000 ex-asielzoekers vallen niet onder de pardonregeling en moeten Nederland verlaten. Zo'n 1600 van hen kunnen echter voorlopig niet worden uitgezet.

Staatssecretaris Nebahat Albayrak van Justitie voorziet dat de uitzettingen een hele klus worden en noemt 2008 daarom een "echt moeilijk jaar".

De terugkeer van de "restgroep van de restgroep" is weerbarstig en vergt een enorme inspanning, zei de bewindsvrouw vrijdag na afloop van de ministerraad.

Afgewezen

De 5000 mensen zijn voor het pardon afgewezen, omdat ze verdacht worden van oorlogsmisdaden, een crimineel verleden hebben of meerdere keren hebben gelogen over hun identiteit.

De eerste uitzettingen hebben volgens Albayrak al plaatsgehad. De groep die voorlopig niet uit te zetten is, heeft nog procedures lopen of heeft medische redenen om in Nederland te blijven.

Terugkeer

De duizenden andere uitgeprocedeerde asielzoekers gaan naar een besloten onderdaklocatie, waar gedurende twaalf weken aan hun terugkeer wordt gewerkt. "Zij vallen niet onder het pardon en hoeven ook niet te wachten op een nieuw pardon, want dat komt er niet", zei Albayrak.

De Dienst Terugkeer & Vertrek probeert mensen ertoe te bewegen Nederland vrijwillig te verlaten. Gebeurt dat niet, dan volgt gedwongen uitzetting.

Pardonregeling

Tot nu toe hebben bijna 25.000 buitenlanders, die al jarenlang hier zijn, alsnog een verblijfsvergunning gekregen op grond van de pardonregeling. De staatssecretaris verwacht dat het er uiteindelijk ongeveer 27.500 worden.

Volgens haar is dat "royaal" binnen de schatting van 25.000 à 30.000 die het kabinet altijd heeft gehanteerd.

Woning

Circa 3400 mensen die onder het pardon vallen, hebben al een woning gevonden. Uiterlijk eind 2009 moet iedereen een dak boven het hoofd hebben. Gemeenten mogen dan geen noodopvang meer bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers.

Vreemdelingenwet

De pardonregeling geldt voor buitenlanders die onder de oude Vreemdelingenwet (voor april 2001) asiel hebben gevraagd. Wie het aanbod voor een verblijfsvergunning aanvaardt, moet alle procedures bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), rechtbanken of de Raad van State staken.

Inmiddels zijn 17.500 procedures ingetrokken.