DEN HAAG - Als een jongere iets heeft gestolen, kan justitie voortaan zijn scooter of andere spullen afpakken en verkopen om met de opbrengst ervan de opgelegde geldboete te betalen.

Deze maatregel maakt deel uit van een wet die vrijdag van kracht is geworden en die bedoeld is om probleemjongeren aan te pakken.

Tot dusver konden de spullen van een jonge crimineel niet in beslag worden genomen. Nu dat wel mogelijk is, kan justitie deze verkopen als de dader de boete niet betaalt. Komt hij wel met geld over de brug, dan krijgt hij z'n eigendommen terug.

Heropvoeding

Dankzij de nieuwe wet komen er in het jeugdstrafrecht ook meer mogelijkheden om probleemjongeren buiten de gebruikelijke jeugdinrichting te confronteren met een programma dat gericht is op heropvoeding.

Deze zogeheten gedragsmaatregel duurt minimaal een half jaar en maximaal een jaar en kan een keer met dezelfde termijn worden verlengd. Ook kan de jongere in een pleeggezin worden geplaatst dat daarvoor speciaal is getraind.

Taakstraf

Het hangt onder meer van de ernst van het misdrijf af of de rechter de gedragsmaatregel oplegt. Hij kan hier ook voor kiezen als hij een voorwaardelijke straf of een taakstraf te licht vindt en plaatsing in een jeugdgevangenis te zwaar.

De rechter kan in het vervolg ook combinaties van jeugdstraffen opleggen, zoals een onvoorwaardelijke jeugddetentie met een geldboete.