DEN HAAG - Ontevredenheid overheerst over de plannen van het aanstaande kabinet van CDA, VVD en D66 met de ziektekosten, de asielzoekers en de gekozen burgemeester. Dat blijkt vrijdag na een rondje langs organisaties die er direct mee te maken krijgen.

De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie NPCF is "uitermate ongelukkig" met de ingrepen in de zorg die de coalitiepartners voor ogen hebben. Na het afgelopen jaar een begin te hebben gemaakt met het herstel van het recht op zorg, wordt de toegang nu weer beperkt, concludeert directeur I. van Bennekom van de federatie. Over invoering van een eigen bijdrage valt met de NPCF alvast niet te praten. "Dat leidt alleen maar tot meer bureaucratie. Het argument is dat een eigen bijdrage de vraag zou remmen, maar dat is kul. Mensen vragen niet zomaar om zorg. Zij hebben dit nodig."

Vluchtelingenwerk

Algemeen directeur E. Nazarski van Vluchtelingenwerk vindt het op zichzelf "mooi" dat er een regeling komt voor asielzoekers die al langer dan vijf jaar op uitsluitsel wachten over hun asielaanvraag. Maar hij vindt de afspraak die er nu ligt te vaag. Bovendien zitten er nu al subjectieve elementen in, die de beoordeling van wie in aanmerking komt voor de regeling niet eenvoudiger maken.

Zo zou het pardon moeten gelden voor asielzoekers die er niets aan kunnen doen dat hun aanvraag al zo lang in procedure is. "Dat is lastig af te bakenen", stelt Nazarski vast. Dit zal onherroepelijk leiden tot nieuwe beroepszaken, en dat was nu precies wat de nieuwe coalitie wil voorkomen.

Het verbaast de directeur van Vluchtelingenwerk ook dat er met geen woord gerept wordt over integratie en over de kwaliteit van de asielprocedure. Nazarski kondigt aan dat hij zijn ongenoegen hierover in een brief aan de leiding van CDA, VVD en D66 en aan de informateurs zal ventileren.

Burgermeester

De gekozen burgemeester hoeft niet op steun te rekenen van zijn benoemde collega's, zo laat voorzitter J. Pop van de Nederlandse Vereniging van Burgemeesters weten. "Weinig doordacht", noemt hij het. "Je krijgt zo een presidentieel systeem waarbij de burgemeester alle macht in handen krijgt en een lokale regering zal vormen."

Bovendien twijfelt Pop aan de noodzaak van de gekozen burgemeester. Dat die er moet komen is alleen besloten omdat D66 mee wil regeren. Er is niet eens onderzoek naar gedaan. "Kijk eens naar hoe burgemeesters functioneren. Daar hoor ik geen kritiek op. Laat ze het eerst maar eens goed bestuderen. Nu is het niet goed doordacht."