AMSTERDAM - Allochtonen hebben een groot aandeel in het groeiend aantal abortussen inNederland. Van alle abortussen in Nederland wordt 60 procent door allochtonenondergaan.

Bij de begeleiding rond ongewenste zwangerschappen bij minderjarigenzou daarom meer aandacht voor de culturele aspecten nuttig zijn. Dit zegt E.V.van Hall, voorzitter van de abortuskliniekenkoepel StiSAN vrijdag in Trouw.