DEN BOSCH - De rechtbank in Den Bosch heeft woensdagochtend twee bestuurders van de Stichting Islamitische Scholen Helmond ontslagen.

De rechter deed dat op verzoek van staatssecretaris Sharon Dijksma (Onderwijs) en stelde vast dat het tweetal zich schuldig heeft gemaakt aan wanbeheer.

Het was voor het eerst dat het ministerie via de rechter het ontslag van een schoolbestuur eiste.

Wanbeheer

De rechtbank concludeert dat in een aantal gevallen het dienstverband van medewerkers van de basisschool El Ayyoubi in Helmond niet aansluit bij de werkzaamheden die zijn verricht. Onder meer de bezoldiging van een van de bestuurders was is in strijd met de statuten van de stichting.

Subsidies werden daardoor niet gebruikt voor onderwijs en dat is financieel wanbeer, aldus de uitspraak.

Dijksma is tevreden over het ontslag van de twee bestuurders. Nu kan orde op zaken worden gesteld in de school, en kunnen de kinderen erop rekenen dat het geld voor hun school ook daadwerkelijk voor onderwijs wordt gebruikt, aldus een woordvoerder van de staatssecretaris.

Faillissement

Het ministerie becijferde dat in totaal 8,5 ton onderwijsgeld niet juist is besteed. Staatssecretaris Dijksma wil het geld terugeisen waardoor een faillissement van de school dreigt, zei de landsadvocaat bij de behandeling van de rechtszaak.

Het schoolbestuur betwist de vordering en zegt dat hooguit 200.000 euro verkeerd is terechtgekomen. De school ontkent dat de kwaliteit van het onderwijs onder druk staat.