RIJSWIJK - De beslissing van de programmaraad Groningen/Drenthe om nieuwszender CNN van de kabel te weren, heeft donderdag een discussie aangewakkerd over het democratische gehalte van deze raden. Het orgaan wil CNN van de kabel halen omdat het station "te pro-Amerikaans" zou zijn. Het CDA reageert met de opmerking dat de leden van de raden in de toekomst in verkiezingen worden gekozen.

Per januari 2004 ziet de raad het liefst het Europese tv-station Euronews op de noordelijke kabel. Een ander alternatief, BBC World, viel af omdat die Britse zender te subjectief zou hebben bericht tijdens de oorlog in Irak.

Eigen mening

Volgens CDA-Tweede-Kamerlid Atsma is de raad op de stoel van het Commissariaat voor de Media gaan zitten door de uitzendingen van CNN inhoudelijk te beoordelen. "Leden van deze raden moeten verwoorden wat de kijkers willen zien en daar ook beeld van hebben. Ze moeten niet alleen hun eigen mening geven." Het CDA, dat opheldering wil van staatssecreatris Van Leeuwen (Media), ziet het liefst dat programmaraden voortaan worden gekozen. Nu kunnen belangstellenden zich simpelweg voor dit orgaan aanmelden.

CNN zet vraagtekens bij het democratisch gehalte van de raden. "Onze kijkers worden de dupe van een systeem van programmaraden dat niet democratisch is, want de leden worden niet gekozen", aldus een woordvoerder. "Mensen kunnen reageren op een advertentie en vervolgens zitting nemen in de raad. En als zij iets vinden, dan vinden zij iets." CNN vecht de beslissing van de raad aan.

Samenstelling

De programmaraden worden ingesteld door gemeenteraden. Leden moeten minimaal zestien jaar zijn en mogen geen lid van de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders zijn. Bovendien mogen zij geen binding hebben met de kabelexploitant of bestuurslid zijn bij een omroep. Ze worden voor vier jaar benoemd en vergaderen in die periode ten minste twee keer. De raad bestaat uit ten minste zeven en hoogstens vijftien leden.

De raden geven adviezen aan kabelexploitanten die moeten leiden tot een pluriform programma-aanbod. In het zenderpakket moet een aantal radio- en televisiezenders zitten, waaronder Nederland 1, 2 en 3. Dit zogenoemde minimumpakket wordt aangevuld met extra zenders.

Negeren

Op adviezen over het minimumpakket na, kan de kabelexploitant de oordelen van de raad gemakkelijk naast zich neerleggen. Kabelexploitant Essent Kabelcom besloot donderdag dan ook het advies van de programmaraad Groningen/Drenthe te negeren nadat het bedrijf een grote hoeveelheid klachten had gekregen van boze klanten die niet willen dat CNN van de buis verdwijnt.

De Algemene Programma Raad (APR) voor Amsterdam en omgeving adviseerde donderdag de huidige buitenlandse nieuwszenders in het standaardpakket te laten. Amsterdamse kabelabonnees hebben de beschikking over CNN, BBC World en Euronews.