DEN HAAG - CDA'er Hoekstra en VVD'er Korthals Altes zetten hun werk als informateurs voort. Dat gebeurt op verzoek van de koningin aan wie zij donderdagmiddag verslag hebben uitgebracht van hun werkzaamheden tot dusver. Het kabinet van de koningin heeft dat bekendgemaakt.

De fractieleiders van CDA, VVD en D66 hadden er op aangedrongen dat Hoekstra en Korthals Altes door zouden gaan als informateurs. Die krijgen als opdracht "hun onderzoek voort te zetten en te richten op nadere concretisering en verdieping van de besproken onderwerpen ten behoeve van de spoedige totstandkoming van de programgrondslag van een kabinet van CDA, VVD en D66".

Die drie partijen zijn het de afgelopen dagen op hoofdlijnen eens geworden over de belangrijkste onderdelen van het nieuwe regeerakkoord, maar die afspraken moeten nog nader worden uitgewerkt.

Verrassing

Dat Hoekstra en Korthals Altes hun werk voortzetten komt enigszins als een verrassing. Ingewijden in politiek Den Haag hadden rekening gehouden met de benoeming van een of meer formateurs. In tegenstelling tot een informateur houdt een formateur zich ook bezig met het verdelen van de ministersposten en het zoeken van de juiste personen daarvoor.