DEN HAAG - Dierenwelzijn maakte maandag de tongen los in de Tweede Kamer. Nadat ze ruim zeven uur achtereen had geluisterd naar op- en aanmerkingen toonde minister Gerda Verburg (Landbouw) zich toch opgewekt.

"Er is veel aandacht voor dierenwelzijn. Het was maandag de eerste keer dat de Kamer een nota dierenwelzijn en nota diergezondheid behandelde. Wat we hier doen is een afspiegeling van wat gebeurt in de samenleving. Een samenleving moet eens in de zoveel tijd haar opvattingen tegen het licht houden."

Wel reageerde de minister fel op Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) die een actievere rol wil van de minister en haar ambtenaren. "U mag het niet eens zijn met de maatregelen en het tempo, maar het is een parlemantariër onwaardig om mensen die keihard werken in de sector en op het ministerie weg te zetten als klapvee."

Krap

De negen uur die voor het debat over dierenwelzijn waren ingeruimd, leken ruim maar bleken toch te krap. De stroom vragen en kanttekeningen over dierenwelzijn was zo groot, dat na tien uur vergaderen werd besloten de discussie op een andere dag voort te zetten.