MIDDELBURG - De Statenfractie van D66 Zeeland wil dat er onder alle leden van de partij een landelijk referendum komt over de kabinetsformatie. Volgens de woordvoerder van de Zeeuwse Statenfractie A. Hijgenaar zijn de meningen over de voorgenomen formatie verdeeld omdat de democraten niet in een rechts kabinet zouden thuishoren.

"De verdeeldheid binnen Zeeland is nogal groot en we willen weten hoe alle 13.000 D66-leden er over denken", aldus Hijgenaar. "Het gaat hier niet om een motie van wantrouwen, maar gezien deze plotselinge en onverwachte ontwikkeling vinden wij dat de leden hun mening moeten kunnen laten horen". D66 Zeeland vindt wel dat de uitkomst van het referendum maatgevend moet zijn bij de beslissing om deel te nemen aan het kabinet.

Hijgenaar erkent dat er niet veel tijd is, maar volgens hem moet zo'n referendum binnen een week te regelen zijn.