WIJHE/DEVENTER - De regen kwam met bakken uit de hemel,woensdag in Deventer. Koningin Beatrix en haar familie waren netper boot over de IJssel in aantocht om er de Koninginnedagvieringbij te wonen, toen het begon te regenen. Eerst zachtjes, toenheftig en tenslotte in de hoogste versnelling. De zo eensgezindogende koninklijke familie en het massaal toegestroomde publieklieten zich niet uit het veld slaan.

Het was feest en dat zou het blijven ook. Het publiek inDeventer stond soms wel tien rijen dik en liet het lang tevorenopgebouwde enthousiasme de vrije loop. Gejuich en gezang, tot dekelen schor waren. Volgens de politie waren 100.000 mensen naar destad aan de IJssel gekomen.

De beroemde Deventer koek droop bijkans van de borden, maar werdtoch subliem bevonden. Voor het eerst werd in aanwezigheid van dekoningin echt koek gehapt."U was het die de dag zo fantastisch maakte", complimenteerdeBeatrix, nog steeds in de stromende regen, de enthousiastelingen inDeventer na afloop in een kort slotwoord.

Wake up call

De dag was voor haar al vroeg begonnen. Haar 91-jarige vader hadhaar om kwart voor zeven verrast met een aubade. Hij zond tienMexicaanse zangers en dansers naar Paleis Huis ten Bosch om zijndochter te wekken. De achtergrond van de vrolijke 'wake up call' isniet bekend.

Om tien uur arriveerde Beatrix met haar familie in Wijhe, waarhet programma flink uit zou lopen. Het dorp ten noorden vanDeventer vergastte de Oranjes op een ouderwets volksfeest,onopgesmukt en zonder al te gezochte moderniteiten. Het vielduidelijk bij de familie in de smaak.

Eenheid en vrolijkheid

Wijhe mazzelde met het weer, want het bleef droog. De sfeeronder het publiek en bij de hoge gasten leek uitstekend. De ledenvan het Koninklijk Huis straalden woensdag vanaf het begin eenheiden vrolijkheid uit, alsof er geen onrust zaaiende Margaritabestond.

De leden van de Apeldoornse tak droegen nadrukkelijk hunsteentje bij. De verhalen dat Beatrix hen in het vervolg vanKoninginnedag weert, zijn volslagen nonsens, ingegeven door eenvrolijk bedoelde column in een weekblad maar ten onrechte doordiverse media overgenomen.

Vooal prins Maurits deed zich gelden. Hij drukte handen, gafhandtekeningen, trok touwtje (en won natuurlijk), liet zich van eenuitkijktoren van de scouting aan een kabel naar beneden glijden envlocht een half mandje: "Als ik in dit tempo doorga, is die mandover drie jaar pas klaar", zo gaf hij echter de moed op.

Stunt

Zijn vrouw Marilène danste net als Laurentien, de vrouw vanprins Constantijn, de Zigeunerpolka met de ouderen van Wijhe. PrinsWillem-Alexander haalde echter de grootste stunt uit. Hij klom velemeters hoog in een soort wandrek van touw. Eenmaal boven leek hijhet wat benauwd te krijgen en bleef hij met een ietwat roodaangelopen hoofd even wat besluiteloos bungelen. Na watraadgevingen van een meegeklommen deskundige liet hij zich aan dezijkant naar beneden glijden. Groot applaus werd zijn deel.

Bij het afscheid van Wijhe bleek de bevolking blijkens eenspandoek nog een nieuwe variant van het volkslied te hebbenbedacht: "Wilhelmus van Nassouwe, ben ik van Hollands bloed.Friso, wanneer ga je trouwen, Trix, die hoed staat je goed."