DEVENTER/WIJHE - Koninginnedag 2003 heeft zich niet van de wijslaten brengen door het slechte weer dat rond het middaguur bovenNederland losbarstte. De koninklijke familie hield het tijdens hetbezoek aan Wijhe droog, in Deventer evenwel viel de regen later metbakken uit de hemel. Het leek niemand te deren.

Voor de vorstin begon de dag vrolijk: prins Bernhard had eenMexicaans dans- en zanggezelschap naar paleis Huis ten Boschgestuurd. Om kwart voor zeven 's ochtends trad dat al voor haardeur op. Koningin Beatrix, prins Willem-Alexander, prinses Máximaen andere leden van het Koninklijk Huis vertrokken later in deochtend naar het Overijsselse dorp Wijhe, waar circa 40.000belangstellenden de Oranjes, de optredens en manifestatiesgadesloegen. De politie had weinig te doen.

Fantastisch

Met een half uur vertraging vertrok het gezelschap over deIJssel per catamaran naar koek- en boekenstad Deventer. Daar haddenzich ondanks het slechte weer 100.000 mensen langs de routeverzameld. Hier verrichtte de politie negen aanhoudingen. Dekoningin besloot het bezoek aan Overijssel met een kort dankwoord,gericht aan de talloze mensen die de dag tot een 'fantastisch'evenement hadden gemaakt.

Elders in het land reageerden de onderdanen wat minderenthousiast op het weer. Zo schatte de politie in Amsterdam hetaantal bezoekers dat op vrijmarkt en andere festiviteiten afkwam,op maximaal 350.000. Een jaar geleden waren dat er ruim 100.000meer.

Veel 'marktlui' pakten aan het begin van de middag despulletjes maar weer in. Alles verregende en de bezoekers gingenliever naar het Museumplein, waar diverse artiesten optraden.

De spoorwegen schatten het aantal reizigers dat op het CentraalStation in de hoofdstad arriveerde, op 125.000. Twee jaar terug waser sprake van een enorme chaos op het station. Evenals in 2002verliep de verwerking van de reizigers dit jaar soepel. Ongeveer bezoekers kwamen aan op het Amstelstation.

Vergunningsplicht

Ook op de andere grote vrijmarkt, die in Utrecht, was hetrustiger dan vorig jaar. De horeca was desondanks tevreden,aangezien veel kooplustigen tijdens de hoosbuien een caféinvluchtten. De gemeente had dit keer een vergunningsplicht voor dehandelaren ingevoerd. Daar waar in voorgaande edities verkopersnogal eens ruzie kregen over de plek voor hun waren, verliep dezeKoninginnedag in dit opzicht rustig.

De politie in Utrecht had het eerder drukker gehad metongeregeldheden. Tijdens de vrijmarkt, die dinsdagavond al wasbegonnen, werden veertig aanhoudingen verricht.

Enkele rellen

De bekendeKoninginneNach in Beatrix' woonplaats Den Haag begon rustig envredig, doch eindigde later in de nacht met enkele rellen envechtpartijen. De politie pakte 64 mensen op. Rotterdam had volgensde politie "een heel erg rustige" Koninginnedag. De gemeentehanteerde een stringent alcoholbeleid waarbij alleen bij kroegengetapt en gedronken mocht worden.

De Keuringsdienst van Waren was over het algemeen tevreden overde kwaliteit van het voedsel dat op vrijmarkten te koop werdaangebonden. Rotterdam en Utrecht scoorden veel beter, maarAmsterdam iets slechter dan in 2002.

Enquête

Enquêtes over het koninklijk huis beginnen te behoren tot detradities van Koninginnedag. De affaire met prinses Margarita heefthet enthousiasme van de bevolking enige tijd getemperd, maarinmiddels blijkt weer 86 procent tevreden te zijn met de Oranjes.Tegelijk vindt een kleine meerderheid (57 procent), daterfopvolging niet meer van deze tijd is, zo blijkt uit een enquêtevan het Nipo in opdracht van NOS Actueel.

Een onderzoek van Intomart voor het Algemeen Dagblad wijst uit,dat de helft van de Nederlanders vindt dat Beatrix Koninginnedaganders zou moeten vieren. Geen afgesproken programma's meer, maaronverwachte bezoeken her en der in het land. Dat zou pas een goedbeeld geven van de manier waarop het volk het feest viert.